Wielu ludzi błędnie uważa, że kredyt i pożyczka są synonimami. Choć w potocznym języku zamienne używanie tych słów jest powszechne, to w myśl prawa różnią się one od siebie. Różnice te są gdzieniegdzie całkiem spore i wyraźne. Niezmienny pozostaje jednak jeden fakt – zarówno kredyt, jak i pożyczka oznaczają zaciągnięcie długu przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę.

Kredyt tylko w banku

Kredyt może zostać udzielony wyłącznie przez bank, a jego zasady są regulowane przez Prawo bankowe. W artykule 69. Prawa bankowego określono, że umowa kredytu powinna zostać zawarta na piśmie i zawierać m.in. strony umowy, kwotę kredytu i jego cel, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania i warunki dokonywania zmian. Bank wymaga od osoby biorącej kredyt zabezpieczenia m.in. w postaci poręczenia, zastawu czy hipoteki. Kredytobiorca musi korzystać z pożyczonych pieniędzy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, a następnie zwrócić określoną sumę pieniędzy.

Pożyczka nawet u osoby prywatnej

W przeciwieństwie do kredytu pożyczka może zostać zaciągnięta nie tylko w banku, ale także w parabanku czy u osoby prywatnej. Jej warunki regulowane są zaś przez kodeks cywilny. Podpisując umowę pożyczki, pożyczkodawca “zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku”, zaś pożyczkobiorca “zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości” (Art. 720. par. 1.). Pożyczka nie wymaga umowy pisemnej, choć w przypadku kwot wyższych niż 500 złotych spisanie jej jest konieczne. Warto także zauważyć, że pożyczka nie musi zostać udzielona na konkretny cel, a także może być nieodpłatna.

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Kredyt Pożyczka
Podstawa prawna Prawo bankowe Kodeks cywilny
Kto może udzielić? Bank Każdy, w tym bank, parabank i osoba fizyczna
Cel Szczegółowo określony Dowolny
Zabezpieczenie Wymagane, np. poręczenie lub hipoteka Niewymagane
Umowa Wymagana pisemna Może być ustna, wymagana pisemna od 500 zł wzwyż
Koszty Obowiązkowe odsetki i prowizja Może być bez odsetek i prowizji
Weryfikacja zdolności kredytowej Zazwyczaj szczegółowa Zależy od pożyczkodawcy, parabanki są zobowiązane do weryfikacji w bazach dłużników

Jak zatem widać w powyższym tekście i tabeli, kredyt i pożyczka tylko z pozoru wydają się być podobne. W rzeczywistości jednak istnieją pomiędzy nimi spore różnice prawne. Kredyt jest ściśle regulowany Prawem bankowym, a udzielać go może tylko bank, podczas gdy pożyczkodawcą może zostać każdy, kto wyrazi chęć pożyczenia pieniędzy. Ponadto kredyt służy zarabianiu pieniędzy z tytułu oddania kredytobiorcy pieniędzy do jego dyspozycji. Pożyczka zaś nie musi oznaczać dla pożyczkodawcy dodatkowego zarobku, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w darmowych chwilówkach oferowanych przez parabanki.